MKP-NIERUCHOMOŚCI

Firma posiada Certyfikat Ubezpieczeniowy 1036287947 oraz Licencję Zawodową Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami o nr 24907.

Podstawowy zakres działalności Firmy to województwo śląskie i mazowieckie, ze szczególnym naciskiem na Tychy i okolice.

Oferuje obsługę wszystkich typów transakcji – sprzedaż, kupno, wynajem.

Poprowadzę Państwa przez cały proces sprzedaży, zakupu lub wynajmu nieruchomości (od pierwszego kontaktu do finalizacji transakcji; podpisania aktu notarialnego lub umowy najmu).

Moim atutem jest profesjonalna obsługa oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

Usługi są kompleksowe i na najwyższym poziomie. Powierzone mi zadania wykonuje solidnie, dbając o to, by moi klienci byli zadowoleni. Współpracuje z Kancelariami Notarialnymi.

Współpraca z Doradcą Finansowym pozwala moim Klientom na bezpłatną konsultację celem wybrania najlepszego kredytu, jak również przy zakupie nieruchomości w kredycie.

W swojej ofercie posiadam mieszkania, domy, działki oraz lokale użytkowe.

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z USŁUG POŚREDNIKA

Pośrednik w obrocie nieruchomościami to zawód, który został objęty tzw. ustawą deregulacyjną na podstawie której pośrednikiem od 1 stycznia 2014 r. może być osoba spełniająca następujące kryteria:

  1. Jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej
  2. Jest niekarana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
  3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.